i1

O sbor se starají

There are no translations available.

Mgr. Lucie Martinů(1986)

sbormistryně koncertního sboru Carmina, předsedkyně spolku RDS

"Když jsem byla v 1. třídě, přišel k nám na návštěvu do školy "pán v baloňáku". Chtěl po nás, abychom mu zazpívali písničku a povídal něco o tom, že v Rychnově zakládá jakýsi pěvecký sbor. Protože mě zpívání bavilo už od školky, rodiče mne přihlásili, aniž by tušili, jaký velký životní krok to pro mne je. RDS jsem absolvovala po třinácti letech v roce 2005. Zároveň jsem v tomto roce maturovala na OA v Kostelci nad Orlicí. Má touha po životě plném hudby a profesi paní učitelky mne dovedla ke studiu na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové v oboru učitelství pro střední školy - hudební výchova, informatika a sbormistrovství. Od dětství jsem se také věnovala hře na zobcovou, příčnou flétnu a sólovému zpěvu na ZUŠ v Rychnově nad Kněžnou. Měla jsem to štěstí, že již od prvního ročníku studia na VŠ jsem si mohla všechny teoretické znalosti vyzkoušet i v praxi, začala jsem učit přípravnou hudební výchovu na ZUŠ v Rychnově nad Kněžnou a keyboardy v RDS (výuka intonace, rytmu a základů hry na keyboard). Mým splněným snem je skutečnost, že jsem z RDS nikdy neodešla - hned po ukončení "kariéry" Carminky jsem začala spolupracovat s Karlem Štréglem jako asistentka sbormistra. V letech 2008 - 2019 jsem byla sbormistryně přípravných sborů Ptáčata a Rolnička, v roce 2020 jsem převzala hlavní koncertní sbor Carmina. V letech 2007 - 2018 jsem vyučovala hudební výchovu na ZŠ Solnice a od r. 2009 učím zobcové a příčné flétny na Základní umělecké škole v Rychnově nad Kněžnou, kde jsem také zástupkyní ředitelky pro hudební obor. Práce s dětmi a muzikou je pro mne povoláním snů. Předávat dál poklad, který jsem sama jako dítě obdržela, je ohromě naplňující i zavazující pocit. A to je na tom to krásné...."

 

Mgr. Kateřina Synková (1986)
sbormistryně přípravných oddělení Ptáčata, Zvoneček, Písnička, hlasová poradkyně

„Jelikož mě už od malička bavilo velice zpívat, čehož si všimli i ve školce, poslali mě rovnou za panem Štréglem… A tak má „pěvecká sborová kariéra“ začala - již v 1. třídě v tehdy ještě existujícím přípravném oddělení Vrabčáci nově založeného Rychnovského dětského sboru. Do Carminy jsem se propracovala již ve 4. třídě a tím bylo odstartováno nabývání velmi cenných nevšedních nejenom hudebních zážitků a zkušeností, které pro mne jsou opravdu jedinečné a celoživotně inspirativní. S Rychnovem a Rychnovským dětským sborem jsem se však v 15 letech na čas odloučila a šla studovat Vyšší odbornou školu a Střední pedagogickou školu v Litomyšli, kde jsem vystudovala Pedagogiku volného času se zaměřením na hudební výchovu. V rámci středoškolského studia jsem navštěvovala Smíšený pěvecký sbor KOS a hodiny sólového zpěvu pod vedením Mgr. Milana Motla. Díky Milanu Motlovi, který mne nasměroval ke studiu sólového zpěvu, a úspěšným účastem na soutěžích středních pedagogických škol, kde jsem si několikrát vyzpívala 3. až 1. místo v klasickém sólovém zpěvu či v duetech, jsem se rozhodla věnovat se hudbě i nadále. Pokračovala jsem tedy ve studiu na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové, kde jsem absolvovala Učitelství pro 2. stupeň ZŠ – hudební výchova, výtvarná výchova a Sólový zpěv a hudební kultura se zaměřením na vzdělávání. No a bez udržování „sborové závislosti“ by to samozřejmě nešlo – naštěstí tu byl Univerzitní sbor pod vedením PaedDr. Dany Ludvíčkové. Během studia UHK jsem začala působit v uměleckém školství, a to dva roky na ZUŠ v Jičíně a rok na ZUŠ v Hostinném. Následně pak od roku 2015 působím na ZUŠ v Rychnově nad Kněžnou a spolupracuji opět s Rychnovským dětským sborem – jen z trochu jiné strany...“

 

Mgr. Kamila Hájková (1969)
sbormistryně Koťat, ředitelka ZUŠ Rychnov nad Kněžnou

"Jmenuji se Kamila Hájková a narodila jsem se 25. března 1969. Už odmalička jsem poznávala, že hudba, tanec a divadlo bude moje parketa a to, co mě baví. Od pěti let jsem navštěvovala tenkrát Lidovou školu umění v Opočně, kde jsem hrála nejdříve na zobcovou, poté na příčnou flétnu a navštěvovala taneční obor. Asi tak od 7. třídy základní školy jsem měla jasno, že chci být paní učitelkou a nejlépe v hudební škole. Protože jsem ráda četla knížky, po studiu na Gymnáziu v Dobrušce jsem si vybrala tehdy Pedagogickou fakultu v Hradci Králové, kde jsem studovala v letech 1987 – 1992 obor ruský jazyk - hudební výchova. V Hradci Králové jsem strávila krásných 5 let naplněných studiem jazyka, hrou na příčnou flétnu, klavír, docházkou do orchestru, různých komorních sdružení a také fakultního sboru, kde jsem dělala tzv. „předsedkyni“. Sborová činnost v Hradci Králové nás jako studenty zcela pohltila a zde jsem se taky seznámila s Karlem Štréglem. Po skončení studia jsem nastoupila na celý úvazek do ZUŠ v Opočně a po roce  do ZUŠ Rychnov nad Kněžnou. V roce 1993 sháněl Karel Štrégl vedoucí na 1. sborový tábor do Plasnice v Orlických horách a já jsem byla oslovena. A tak začala moje dlouholetá spolupráce s Rychnovským dětským sborem. Téměř od začátku vedu nejmladší oddělení – KOŤATA, kterým se snažím vštípit lásku ke sboru a hudbě vůbec. Jsem velice potěšena, když se ke mně hlásí velké slečny z Carminy a rády vzpomínají na červené šatečky s puntíkatou mašlí z Koťat. Sborový zpěv a hudba vůbec je droga. Kdo jí propadne v dětském věku, má bohatší život a odnáší si ji do budoucna. Kdo jí propadne, nemá čas na nepravosti. Kdo jí propadne, je šťastný a spokojený. O to nám všem, kteří pracujeme v Rychnovském dětském sboru, jde. A snad se nám to i mnohdy daří a plně doufáme, že i do budoucna dařit bude."

 

Mgr. Karel Štrégl (1964)
sbormistr Carminy alty

Je absolventem Univerzity Hradec Králové. Soukromě studoval sólový zpěv u Růženy Hanušové, Jindřicha Jindráka a na konzervatoři ve Volgogradu (Rusko). Pracoval jako asistent sbormistra Jiřího Skopala v chlapeckém sboru Boni Pueri a současně byl také sbormistrem a uměleckým vedoucím ženského sboru Vokální harmonie (ceny na mezinárodních soutěžích v Řecku a Švýcarsku) v Hradci Králové. Byl spoluzakladatelem a prezidentem mezinárodní soutěže komorních sborů Chorus camera. V roce 1992 založil spolu s manželkou Rychnovský dětský sbor (ceny na soutěžích ve Finsku, Španělsku a České republice) jehož sbormistrem a uměleckým vedoucím je dodnes. Pracuje také jako lektor seminářů pro sbormistry a porotce sborových soutěží. Je členem umělecké rady pro dětský sborový zpěv NIPOS ARTAMA a spoluautorem učebnice Hudební abeceda.


Mgr. Kateřina Čižinská (1974)
sbormistryně Sluníčka

Vystudovala Vysokou školu pedagogickou v Hradci Králové, aprobace učitelství pro 1. stupeň ZŠ, specializace hudební výchova. V roce 1997 založila sboreček Sluníčko při ZŠ Doudleby nad Orlicí, od roku 2004 spolupracuje s RDS jako sbormistr přípravného oddělení Sluníčko a jako asistent sbormistra na letních a jarních soustředěních. Se sborečkem Sluníčko vystupuje na tradičních koncertech RDS a dále také na akcích pořádaných školou a úřadem městyse v Doudlebách nad Orlicí i v okolních obcích.

 

Mgr. Soňa Förstlová
sbormistryně Rolničky

 

 

Mgr. Pavla Hanzalová

klavíristka

 

Filip Kolář

klavírista

 

 

Mgr. Eva Štréglová
manažerka sboru

Je absolventkou Univerzity Hradec Králové, obor Učitelství pro 1.stupeň ZŠ – speciální pedagogika. V dětství byla členkou Královéhradeckého dětského sboru Jitro, později zpívala v ženském komorním sboru Vokální Harmonie Hradec Králové. V roce 1992 byla u založení Rychnovského dětského sboru a od roku 1999 pracuje jako manažerka sboru, současně vyučuje v ZŠ Solnice. 

 

Kateřina Kosová
administrativní a organizační pracovnice

 
i2

 

DĚKUJEME NAŠIM SPONZORŮM ZA PODPORU!

          2016 03

carmina